Polityka prywatności aplikacji Cruizo

1. Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników aplikacji Cruizo. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z treścią tego dokumentu, aby zrozumieć, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i chronimy Twoje dane.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Patryk Waluś, adres e-mail: [email protected]

3. Zakres zbieranych danych

Podczas korzystania z aplikacji Cruizo zbieramy następujące dane osobowe:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail

4. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu:

 • Umożliwienia zapisania się na rejsy utworzone przez innych użytkowników aplikacji.
 • Przetwarzania i zatwierdzania próśb o dołączenie do rejsu.
 • Umożliwienia komunikacji między załogantami danego rejsu.

5. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane stronom trzecim.

6. Pliki cookie

Aplikacja Cruizo używa plików cookie wyłącznie do logowania użytkowników. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniu użytkownika, które umożliwiają nam rozpoznanie użytkownika podczas jego sesji logowania.

7. Bezpieczeństwo danych

W celu ochrony Twoich danych osobowych stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak zabezpieczona baza danych, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, zmianie lub zniszczeniu przechowywanych danych.

8. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu usunięcia konta w aplikacji. W przypadku usunięcia konta, Twoje dane zostaną usunięte z naszej bazy danych.

9. Prawa użytkownika

Masz prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii.
 • Sprostowania swoich danych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Usunięcia swoich danych osobowych. W celu usunięcia konta należy wysłać prośbę na adres e-mail: [email protected].
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych przypadkach.
 • Przenoszenia danych osobowych.

10. Dane osobowe dzieci

Aplikacja Cruizo jest skierowana do osób dorosłych. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 18. roku życia.

11. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane w aplikacji i wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania. Zachęcamy do regularnego przeglądania Polityki Prywatności, aby być na bieżąco z naszymi praktykami w zakresie ochrony danych.

12. Kontakt

W razie pytań dotyczących Polityki Prywatności lub przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected]